Wat bieden wij

BEGELEIDING OUDERSCHAP
– ouders en professionals –
Kinderen groeien op en hebben in de eerste jaren onze steun, onze aanmoediging, ons voorbeeld nodig. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer het ruimte nodig heeft om het zelf te doen. Het proces van opvoeden is niet altijd makkelijk. Als je het doorhebt wordt het steeds logischer en makkelijker. Vanuit Gelukkig Kind begeleiden we jou in het ouderschap. Ontdek zelf wat wij voor jouw kunnen betekenen:

– Ontdek wat de gratis webinars voor jou kunnen betekenen.
– Ben je meer een lezer kijk naar de  twee boeken  de Birgit en Edith zelf geschreven hebben.
– Houd je van theater kijk naar de theatershow waar je leert over opvoeden.
– Wil je op je eigen tempo ons online programma doorlopen over wat jouw kind van jou nodig heeft.

En nog veer meer, ontdek het zelf…

BEGELEIDING SCHOOLTEAMS
– Leerkracht, intern begeleiders, schoolbestuur –
Een kind brengt een groot deel van zijn leven door op school. Ouders en scholen dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om in het belang van het kind te doen wat nodig is voor zijn ontwikkeling, zodat het steeds zelfstandiger wordt en vanuit zijn eigen potentie gaat leven. De weg daarnaartoe loopt voor ieder kind echter anders, dus hoe kun je dit kindgericht werken nu in de praktijk vorm geven?

De belangrijkste voorwaarden voor het ontwikkelen van het volledige potentieel zijn dat het kind sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief in balans is en voldoende gezonde frustratie en stimulans ervaart. Daarnaast moet het kind zich bewust worden van de unieke manier waarop hij kennis tot zich neemt (begripsstijl) en deze kennis automatiseert (automatiseringsstijl). Dit vraagt niet alleen een scherpe observatie van de behoeften van elk kind en van de klas als geheel, maar ook reflectie op je eigen rol als mede-opvoeder.

Post HBO opleiding Schoolcoaching Inholland Academy wordt verzorgd door Birgit en Edith. Een opleiding die het verschil op scholen maakt.
Coachings- en beleidingsvaardigheden als onderdeel van de ib- rt- opleiding van de Post HBO opleiding van de Inholland Academy.
– Het is ook mogelijk om bovenstaande trajecten op maat aan te bieden binnen elke Stichting. Dit organiseert Treen je Breen in combinatie met  de Inholland Academy. Neem contact op met Birgit en Edith: info@treenjebreen.nl

Professionals uit het onderwijs kunnen ook individueel deelnemen aan de diensten van Gelukkig Kind en alles leren over opvoeding en begeleiding aan kinderen.
– Ontdek wat de gratis webinars voor jou kunnen betekenen.
– Ben je meer een lezer kijk naar de  twee boeken  de Birgit en Edith zelf geschreven hebben.
– Houd je van theater kijk naar de theatershow waar je leert over opvoeden.
– Wil je op je eigen tempo ons online programma doorlopen over wat jouw kind van jou nodig heeft.

En nog veer meer, ontdek het zelf…

BEGELEIDING KINDEROPVANG
– Pedagogische medewerkers, professionele opvoeders –
De kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van een kind. In de eerste levensjaren zet het kind zijn eerste stappen in de wereld buiten het gezin en heeft het behoefte aan een veilige basis, de juiste sturing en begrenzing en aan volwassenen om zich aan te spiegelen, zowel thuis als op het kinderdagverblijf.

– Treen je Breen organiseert   Neem contact op met Birgit en Edith: info@treenjebreen.nl

Professionals uit de kinderopvang kunnen ook individueel deelnemen aan de diensten van Gelukkig Kind en alles leren over opvoeding en begeleiding aan kinderen.
– Ontdek wat de gratis webinars voor jou kunnen betekenen.
– Ben je meer een lezer kijk naar de  twee boeken  de Birgit en Edith zelf geschreven hebben.
– Houd je van theater kijk naar de theatershow waar je leert over opvoeden.
– Wil je op je eigen tempo ons online programma doorlopen over wat jouw kind van jou nodig heeft.

En nog veer meer, ontdek het zelf…

BEGELEIDING PROFESSIONALS HULPVERLENING
– Psychologen, Orthopedagogen, Psychotherapeuten, Coaches –

Treen je Breen heeft vele kinderen begeleidt die, om welke reden dan ook, uit balans zijn geraakt. Wij werken vanuit de overtuiging dat elk kind in staat is om het verloren evenwicht op eigen kracht te herstellen of te hervinden. Opvoeders (ouders, maar ook leerkrachten en kinderopvangmedewerkers) dragen de gezamenlijke taak hem een veilige basis te bieden, op de juiste momenten te sturen en begrenzen en “niet onbelangrijk“ te reflecteren op hun eigen houding en gedrag. Daarom betrekken wij hen waar mogelijk bij het traject, bijvoorbeeld via oudercoaching en het begeleiden van leerkrachten, teams en directies.

Treen je Breen stelt niet de therapeutische relatie of interventie voorop. Treen je Breen kiest ervoor het kind te stimuleren zelf op ontdekkingsreis te gaan. Wat belemmert hem in zijn ontwikkeling? Wat heeft hij nodig om (weer) in beweging te komen? Wij focussen hierbij op de samenhang tussen sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling. Wanneer deze ontwikkelingsgebieden niet met elkaar in balans zijn, kan dat leiden tot problemen in de sociale sfeer, uitval op school en/of het verlies van zelfvertrouwen, concentratie en motivatie. Is de balans hersteld, dan kan een kind de wereld vanuit vertrouwen tegemoet treden en naar zijn volledige potentieel gaan leven.

Treen je Breen biedt verschillende opmaat gemaakte leergangen aan voor professionals die met kinderen en jongeren werken en daadwerkelijk kindgericht willen werken. Neem contact op met Birgit en Edith voor een opmaat gemaakt traject binnen jouw instelling. Neem contact op met Birgit en Edith: info@treenjebreen.nl

Professionals die direct werken met kinderen of of ouders kunnen ook individueel deelnemen aan de diensten van Gelukkig Kind en alles leren over opvoeding en begeleiding aan kinderen.
– Ontdek wat de gratis webinars voor jou kunnen betekenen.
– Ben je meer een lezer kijk naar de  twee boeken  de Birgit en Edith zelf geschreven hebben.
– Houd je van theater kijk naar de theatershow waar je leert over opvoeden.
– Wil je op je eigen tempo ons online programma doorlopen over wat jouw kind van jou nodig heeft.

En nog veer meer, ontdek het zelf…

WORKSHOPS VOOR ALLE OPVOEDERS EN HULPVERLENERS DIE MET KINDEREN TE MAKEN HEBBEN
Treen je Breen geeft met regelmaat workshops in scholen en andere instellingen. Denk aan een oudertafel begeleiden in scholen, inspiratie workshop geven voor een grote psychologenpraktijk, kinderopvangmedewerkers inspireren over nog bewuster het contact met het kind maken.
Interesse in een workshop op locatie, neem contact op met Birgit en Edith: info@treenjebreen.nl