Onze Visie en Missie

Onze Visie

Een leven lang leren
Je een leven lang ontwikkelen
Een leven lang blijven groeien
Op jouw eigen, unieke wijze
Vanuit passie je kennis, vaardigheden en wijsheid delen met anderen
Van anderen kunnen, durven en willen leren

Samen leren, samen ontwikkelen, samen groeien
Stel je eens voor hoe verrijkend d¡t is!

 

Onze Missie

Treen je Breen begeleidt kinderen en hun opvoeders in de breedste zin van het woord in hun persoonlijke groei. Wij focussen hierbij op de samenhang tussen de sociaal, emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling. Wanneer al deze ontwikkelingsgebieden met elkaar in balans zijn, wordt een mens zijn eigen potentie gewaar en kan hij een leven lang bewust blijven leren, ontwikkelen en groeien.

Opvoeden is: in het belang van het kind doen wat nodig is voor zijn ontwikkeling, zodat het kind steeds zelfstandiger wordt en vanuit zijn potentie gaat leven. Alle volwassenen die, thuis, op school, op de opvang of in coaching of therapierol, bij een kind zijn betrokken dragen hiervoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Afstemming tussen deze volwassenen zijn essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind.

Treen je Breen begeleidt jouw je eigen opvoedexpert te worden. Zodat opvoeder en kind in hun eigen kracht gaan staan.

 

Inspireren door onze filmpjes

Inspireren door onze kaarten