TeamOntwikkeling Professionals

Als procesbegeleider herken je op welk punt in hun ontwikkeling individuele leerlingen zich bevinden en wat zij nodig hebben om sociaal-emotioneel (meer) in balans te komen en/of cognitief beter te presteren. Je kijkt daarnaast ook naar de ontwikkeling van de groep als geheel, en naar jouw rol als leerkracht en als team leerkrachten. Je bent in staat zowel de individuele leerlingen als de groep te sturen in hun processen, volgens de principes van integratief Procesleren.

 

Doelgroep
Schoolbegeleiders: intern begeleiders (IB-ers), remedial teachers, leerkrachten van de basisschool, docenten van de middelbare school en directies.  Kinderopvang begeleiders: pedagogische mederwerkers, directie.

Toelatingseisen
Ervaring in een van bovenvermelde functies
– HBO-WO-denkniveau

Inhoud
Een sociaal-emotionele balans als voorwaarde voor optimale cognitieve groei.
– Het mobiliseren van zelfredzaamheid.
– Een individuele aanpak voor iedere leerling: iedere leerling verkrijgt op zijn eigen wijze inzicht in de stof (begripsstijl)
en heeft zijn eigen manier van oefenen om zich de kennis eigen te maken (automatiseringsstijl).
– Het gedifferentieerd aanbieden van de lesstof: verschillende manieren van uitleggen.
– De groepsdynamiek en het schoolklimaat.
– Cognitieve versnelling en vertraging.
– Het inzetten van groeibevorderend taalgebruik.
– Je eigen ontwikkeling: persoonlijke groei en je groei in relatie tot de ander(en).
– De team ontwikkeling: leerlingen begeleidt je door zijn schoolperiode immers gezamenlijk.
– Afstemmen op individuele en klassikale leerbehoeften, los van de methoden.
– Toepassing van het TOL-model op een individuele leerling.
– Toepassing van het TOL-model op de hele groep leerling.
– Toepassing van het TOL-model op de hele groep leerkrachten.

Studiemateriaal
Boek De volgende stap in opvoeden (voorafgaand aan de opleiding aan te schaffen en te lezen)
– Reader Wie ben ik als -proces- leerbegeleider?
– Portfoliomap voor je praktijkcasussen

Duur/data
3 dagen tot 5 dagen
3 dagen Integratief Procesleren
Mogelijke aanvulling om 2 extra dagen deskundigheid integratief Procesleren binnen team te verankeren

Locatie
In afstemming te bepalen

Kosten
– Training wordt passend binnen ontwikkeling team vastgesteld, daarom zijn prijzen in overleg
Treen je Breen heeft onlangs accreditatie voor bekostiging vanuit de lerarenbeurs aangevraagd.

Bijzonderheden
De training kan worden verzorgd op studiedagen.
– De training is op aanvraag aan te passen aan de specifieke wensen van de school.
– Om het karakter van de training persoonlijk te houden kunnen maximaal 12 personen deelnemen.
– Na afronding van de training ontvang je een certificaat.

Training volgen met schoolteam of individueel
Neem contact op met Treen je Breen
Individueel Integratief Procesleren Treen je Breen