Training Treen je Breen Opvoedwijzer voor Professionals

Als Opvoedwijzer ben je gecertificeerd om kinderen en hun ouders/opvoeders te begeleiden volgens de principes van integratief opvoeden.

Tijdens deze opleiding staat het unieke kind centraal. Alle belangrijke pedagogische thema’s worden behandeld. Hiervoor dienen de 23 Opstapkaarten als basis. Je krijgt inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van het kind.  Het TOL-model dient als basis in het begeleiden van een veranderingsproces bij kind en opvoeder(s) met als hoofddoel het kind in passende zelfstandigheid te laten opgroeien. Je begeleidt alle betrokkenen bij het (her)vinden van hun sociaal-emotionele balans en bij het activeren en benutten van hun zelfreddend en zelfhelend vermogen. Geen vaststaande methode van werken, bekwaam worden in het sturen van de sociaal, emotioneel en fysieke ontwikkeling van ieder uniek kind en ouder.

Doelgroep
Professionals van instellingen en praktijken, waaronder: alle vormen van coaches, kindertherapeuten, jongerentherapeuten, ambulant begeleiders, psychologen, psychotherapeuten.

Toelatingseisen
– HBO-WO-denkniveau
– Ervaring in een van bovenvermelde functies

Thema’s
– Ontwikkelingspsychologie: leeftijds(in)adequaat gedrag.
– Een sociaal-emotionele balans als voorwaarde voor optimale cognitieve groei: de remmende werking van disbalans en de of versterkende werking van balans.
– Zelfreflectie en autonomie, zowel bij kind als professionele opvoeder.
– Het mobiliseren van zelfredzaamheid (niet de emmer vullen, maar een vuurtje ontsteken).
– Het stimuleren van zelfvertrouwen, zodat het kind naar zijn volle potentie kan gaan leven.
– De werking van spiegeling en sturing door ouders/opvoeders.
– Gezinssystemen: de invloed van de opvoeding die opvoeders hebben genoten op hun eigen manier van opvoeden.
– Gezinsdynamiek: hoe werkt de TOL van ieder gezinslid en hoe beïnvloeden deze elkaar? Door welke ontwikkelingszones beweeg het gezin?
– Het inzichtelijk maken van de eigen innerlijke processen van de opvoeders: Sturen ze vanuit angst of vanuit vertrouwen? Welk wereldbeeld brengen ze over op hun kind(eren)?
– Alternatief voor straffen en belonen en conflicthantering.
– Negativiteit en positiviteit binnen de opvoeding.

Studiemateriaal
– Boek De volgende stap in opvoeden (voorafgaand aan de opleiding aanschaffen en te lezen)
– Boek De opstapkaarten (voorafgaand aan de opleiding aanschaffen en te lezen)
– Reader

Duur/data
3 dagen

Locatie
Leiden afhankelijk van de grootte van de groep wordt de locatie gekozen.

Kosten
– Particulier € 1.095,- rechtstreeks via ideal betaling
– School, bedrijf of instituut € 1.250,- via factuur

Treen je Breen heeft onlangs accreditatie voor bekostiging vanuit de lerarenbeurs aangevraagd.
Treen je Breen heeft een scholingscontact bij het UWV.

Bijzonderheden
Om het karakter van de training persoonlijk te houden kunnen maximaal 14 personen deelnemen.
– Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat.
– Lees hoe deze module ook onderdeel kan uitmaken van de Opleiding Treen je Breen Coach

Voor geplande data op korte termijn
Agenda

Lees ook over de andere opleidingen

Training Treen je Breen Leerbegeleider

Opleiding Treen je Breen Coach: Opvoedwijzer, Leerbegeleider tot Leerwijzer