Training Treen je Breen Opvoedwijzer voor Professionals

Als Opvoedwijzer ben je gecertificeerd om kinderen en hun ouders/opvoeders te begeleiden volgens de principes van integratief opvoeden.

Ieder mens is uniek. Ieder mens doet eigen ervaringen op, heeft een eigen persoonlijkheid en heeft een eigen perspectief van kijken. Niet alleen het kind maar ook de opvoeder en jij als professional bent uniek. Tijdens de training opvoedwijzer staat het kind centraal. Je krijgt inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van een kind en al zijn opvoeders. Theorie, praktijk en eigen inbreng wisselen elkaar af, zodat jij na de training concreet aan de slag kan gaan met de verkregen inzichten. Word in drie dagen opvoedexpert volgens de visie van Treen je Breen.

Het TOL-model dient als basis in het begeleiden van een veranderingsproces bij een kind en zijn opvoeder(s). Met als hoofddoel het kind sturen in passende zelfstandigheid. Je leert alle betrokkenen te begeleiden bij het (her)vinden van hun sociaal-emotionele balans en bij het activeren en benutten van hun zelfreddend en zelfhelend vermogen. Geen vaststaande methode van werken, bekwaam worden in het sturen van de sociaal, emotioneel en fysieke ontwikkeling van ieder uniek kind en ouder. Alle belangrijke pedagogische thema’s worden behandeld, de 23 opstapkaarten (uit het boek; Opstapkaarten) dienen hiervoor als basis.

Doelgroep
Professionals van instellingen en praktijken, waaronder: alle vormen van coaches, kindertherapeuten, jongerentherapeuten, ambulant begeleiders, psychologen, psychotherapeuten.

Toelatingseisen
– HBO-WO-denkniveau
– Ervaring in een van bovenvermelde functies

Thema’s
– Een sociaal-emotionele balans als voorwaarde voor optimale cognitieve groei: de remmende werking van disbalans en de of versterkende werking van balans.
– Zelfreflectie en autonomie, zowel bij kind, opvoeder en professional.
– Ontwikkelingspsychologie anders bekeken: leeftijd (in)adequaat gedrag.
– Het mobiliseren van zelfredzaamheid (niet de emmer vullen, maar een vuurtje ontsteken). Het stimuleren van zelfvertrouwen, zodat het kind zijn volle potentie kan leven.
– De werking van spiegeling en sturing door opvoeders en professionals.
– Gezinssystemen: de invloed van de opvoeding die opvoeders hebben genoten op hun eigen manier van opvoeden.
– Gezinsdynamiek: hoe werkt de TOL van ieder gezinslid en hoe beïnvloeden deze elkaar? Door welke ontwikkelingszones beweeg het gezin? Het inzichtelijk maken van de eigen innerlijke processen van opvoeders: sturen vanuit angst of vanuit vertrouwen? Welk wereldbeeld brengen opvoeders over op hun kind(eren)?
– Conflicthantering andere dan het inzetten van straffen en belonen.
– Negativiteit en positiviteit binnen de opvoeding.
– Taal inzetten als sturing voor het proces van het kind.

Studiemateriaal
– Boek De volgende stap in opvoeden (voorafgaand aan de opleiding aanschaffen en te lezen)
– Boek De opstapkaarten (voorafgaand aan de opleiding aanschaffen en te lezen)
– Reader

Duur/data
3 dagen

Locatie
Leiden afhankelijk van de grootte van de groep wordt de trainingslocatie definitief gemaakt.

Kosten
– Particulier € 1.095,- rechtstreeks via ideal betaling
– School, bedrijf of instituut € 1.250,- via factuur

Treen je Breen heeft onlangs accreditatie voor bekostiging vanuit de lerarenbeurs aangevraagd.
Treen je Breen heeft een scholingscontact bij het UWV.

Bijzonderheden
Om het karakter van de training persoonlijk te houden kunnen maximaal 14 personen deelnemen.
– Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat.
– Lees hoe deze module ook onderdeel kan uitmaken van de Opleiding Treen je Breen Coach

Voor geplande data op korte termijn
Agenda