Theatertraining OpvoedCarrousel

Je gunt jouw kind(eren) een optimale ontwikkeling. Een groei naar zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en geluk. Deze wens van  opvoeders thuis en op school, horen we tekens weer. Het ene moment gaat de begeleiding vanzelf. Het andere moment lijkt het een zware struggle. Afhankelijk van de situatie, afhankelijk van het kind, afhankelijk van je eigen gemoedstoestand. Opvoeden is eenvoudig, maar eenvoudig opvoeden is verdraaid moeilijk.

Birgit en Edith Steijns, kinder- en jongerentherapeuten, trainers en auteurs van de twee boeken ‘De volgende stap in opvoeden’ en ‘Opstapkaarten -balans in de opvoeding-‘ brengen hun succesvolle opvoedbegeleiding weer naar het theater.

Woorden van voorgangers
– Een eigentijdse beleving voor opvoeders! Ongekunseld, gepaste nabijheid en avontuur! Waarbij opvoeding als een beweging wordt weergegeven, waar iedereen op zijn manier van leert. Onder begeleiding van stelende muziek en warmte!
– Je wordt teruggezet op je plaats, waar je inziet wat jouw kind nodig heeft. Rust, afstand of toch ruimte. Een training die je wakker schudt als ouder! Ik ben een stuk wijzer geworden!
– Birgit en Edith benoemen heel bewust wat nodig is als opvoeder. Verrassend en bevestigend dat zowel de pieken als de dalen er mogen zijn. Dat is het leven! Dat is opvoeden!
– Ik gun dit zoveel opvoeders. Eigenlijk iedereen die kinderen begeleidt thuis en buiten de deur! Iedereen worstelt op zijn eigen manier. Opvoeden is eenvoudig. De eenvoud vinden is lastig. Meer praten, delen met elkaar en beleven. Ik ga met een waardevol gevoel naar huis!
– Lieve mede-opvoeder, durf de verandering aan te gaan in jouw Opvoeding! En ga vooral in contact met elkaar. Deze Theatertraining geeft mij hoop dat iedereen zijn eigen opvoedexpert kan gaan vinden, inclusief ikzelf!

 

Ga direct naar het huidige programma, data en locaties

 


Twee minuten impressie Theater Event Beauforthuis 2018

Tien minuten impressie Theater Event Beauforthuis 2018