Professionals

Treen je Breen begeleidt kinderen die, om welke reden dan ook, uit balans zijn geraakt. Wij werken vanuit de overtuiging dat elk kind in staat is om het verloren evenwicht op eigen kracht te herstellen of te hervinden. Opvoeders (ouders, maar ook leerkrachten en kinderopvangmedewerkers) dragen de gezamenlijke taak hem een veilige basis te bieden, op de juiste momenten te sturen en begrenzen en “niet onbelangrijk“ te reflecteren op hun eigen houding en gedrag. Daarom betrekken wij hen waar mogelijk bij het traject, bijvoorbeeld via oudercoaching en het begeleiden van leerkrachten, teams en directies.

Treen je Breen stelt niet de therapeutische relatie of interventie voorop. Treen je Breen kiest ervoor het kind te stimuleren zelf op ontdekkingsreis te gaan. Wat belemmert hem in zijn ontwikkeling? Wat heeft hij nodig om (weer) in beweging te komen? Wij focussen hierbij op de samenhang tussen sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling. Wanneer deze ontwikkelingsgebieden niet met elkaar in balans zijn, kan dat leiden tot problemen in de sociale sfeer, uitval op school en/of het verlies van zelfvertrouwen, concentratie en motivatie. Is de balans hersteld, dan kan een kind de wereld vanuit vertrouwen tegemoet treden en naar zijn volledige potentieel gaan leven.

Treen je Breen biedt verschillende leergangen aan voor professionals die met kinderen en jongeren werken en daadwerkelijk kindgericht willen werken en zich willen verdiepen in de principes van integratief leren en integratief opvoeden.

Zie ook de Totale OntwikkelingsLoop: het TOL-model

THEATER TRAININGEN

Events van Treen je Breen Opvoeden is Kinderspel

TRAININGEN

Training Opvoedwijzer voor Professionals

INSPIRATIE BIJEENKOMSTEN

Inspiratie Bijeenkomsten