Begeleiding Ontwikkelproces School

 

Wat is een integratieve school?
Een integratieve school neemt de verantwoordelijkheid om voor ieder individueel kind, de groep, het team én de ouders/opvoeders de sociaal-emotionele balans – in alle facetten van groei – te optimaliseren. Het is een school waar voortdurend wordt gewerkt aan het scheppen van de voorwaarden voor leren: wederzijds vertrouwen, sociale interactie en een open sfeer.

Op een integratieve school krijgt ieder kind ruimte voor zelfsturend leren, conform zijn eigen begrips- en automatiseringsstijl. Alle betrokkenen zijn zich bewust van de wisselwerking tussen zelfvertrouwen en cognitieve groei.

 

Het begeleidingstraject
De visie, missie en kernwaarden van een school van het papier naar de praktijk vertalen vraagt om voortdurend reflecteren op het handelen van directie, team en ondersteunend personeel. Treen je Breen coacht en ondersteunt scholen die hun doelstellingen ten aanzien van kindgericht werken willen realiseren of uitbouwen. Onze kennis wordt overgedragen op een of meerdere medewerkers, om het ingezette beleid na afloop van het traject te borgen.

 

Thema’ die aan bod komen zijn:
Het scherpstellen en daadwerkelijk “voorleven” van de visie en missie van de school.
– Het realiseren van onderwijs(kern)doelstellingen per leerjaar.
– Het leren werken met het TOL-model.
– Het begeleiden van “leren leren”.
– Kindgericht werken.
– Het procesgericht gebruiken van handelingsplannen.
– Richting en invulling geven aan passend onderwijs.
– Het creëren van een balans tussen sociaal-emotionele, fysieke en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en/of de gehele klas.
– Het continu monitoren, bijsturen en begeleiden van groepsprocessen.
– Het continu monitoren, bijsturen en begeleiden van de processen van individuele leerlingen.
– Het inzetten van diagnostiek: Wanneer test je, wie test je, waarom test je?
– Het optimaliseren van de rol van de Intern Begeleider, Remedial Teacher en coach op school.
– Het signaleren van leerachterstanden aan de hand van een cognitieve quickscan.
– Het signaleren van een sociaal-emotionele disbalans met de sociaal-emotionele quickscan.

 

Meer informatie?
Neem contact op met Treen je Breen.