Ontwikkelingsproces leerling

Leren kun je leren!
In het huidige onderwijssysteem ligt de focus op oefenen en herhalen. Integratief leren is er juist op gericht om je eerst inzicht te laten verkrijgen in de stof, waarna je deze aan de hand van oefeningen en opdrachten kunt gaan automatiseren. Op welke manier je dat inzicht verkrijgt, is voor iedereen anders. Wanneer je weet hoe jij leert, weet je ook wat je nodig hebt om nieuw opgedane kennis in de praktijk te brengen en op school mee te komen op je eigen niveau. Lees hier meer over procesleren

Om tot leren te komen is het van belang dat je:
– Je eigen manier van leren begrijpt en kent, zodat je weet hoe je nieuwe stof aanpakt.
– Sociaal-emotioneel in balans bent, zodat je het leerproces als een positieve uitdaging ziet.
– Zelfvertrouwen hebt, zodat je durft te leren van je fouten.

Het begeleidingstraject

Treen je Breen begeleidt basisschoolleerlingen en scholieren in het voortgezet onderwijs die dreigen uit te vallen, of zijn uitgevallen, op rekenen, taal, spelling, technisch lezen of begrijpend lezen. En scholieren die vastlopen in het in het curriculum van het Voortgezet Onderwijs.

Treen je Breen geeft géén bijles of huiswerkbegeleiding, maar helpt je te ontdekken wat je nodig hebt om zelfstandig te leren en op jouw niveau optimaal te presteren. Het begeleidingstraject is doorgaans kortdurend. Als de opgelopen leerachterstand aanzienlijk is kunnen er ook andere vormen van begeleiding worden ingezet, zowel thuis als op school. Vooraf wordt een helder plan opgesteld.

Het begeleidingstraject kan bestaan uit (een combinatie van):

  • Het helpen ontdekken wat de werkelijke oorzaak is van de uitval op school.
  • Begeleiding om je, op je eigen manier, te ontwikkelen en sociaal-emotioneel en cognitief te groeien.
  • Begeleiding bij het ontdekken en toepassen van je persoonlijke begrips- en automatiseringsstijl.
  • Toetsanalyse: Welke gedachtegang volg je bij het beantwoorden van vragen of het uitrekenen van opgaven?
  • Het ontdekken welke manier van woorden leren en teksten begrijpen en interpreteren het best bij jou past.
  • Het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden: het “leren leren”, plannen etc.
  • Het stimuleren van zelfvertrouwen.
  • Een sociaal-emotionele balans als voorwaarde voor optimale cognitieve groei.
  • Het mobiliseren van zelfredzaamheid.
  • Begeleiding bij het (durven) opzoeken van “gezonde frustratie”, het punt waarop je écht gaat leren.

Meer informatie?
Neem contact op met Treen je Breen.