Begeleiding Ontwikkelingsproces Kinderopvang

Wat is integratieve kinderopvang?
In de eerste levensjaren van het kind wordt het fundament gelegd voor later. Wederzijds vertrouwen, hechting en veiligheid zijn voorwaarden voor een solide basis van waaruit het kind tot persoonlijke groei kan komen. In de integratieve kinderopvang werken de leidsters nauw samen met de ouders/opvoeders aan het scheppen van deze voorwaarden. Zij werken aan het (her)vinden van de balans tussen de sociaal-emotionele, fysieke en cognitieve ontwikkeling van de groep. Zij beschikken over (zelf)bewustzijn, kennis en vaardigheid ten aanzien van de natuurlijke ontwikkeling en behoeften van het kind.

 

Het begeleidingstraject
Tijdens dit traject coacht Treen je Breen de medewerkers van de kinderopvang om te werken volgens de principes van integratief opvoeden. De gehele organisatie kan worden begeleid, maar ook een specifieke groep of een specifieke leidster.

 

Thema’s die aan bod komen zijn:
Wat kinderen met hun gedrag willen vertellen.
– Ontwikkelingspsychologie: hechting, vertrouwen, leeftijds(in)adequaat gedrag etc.
– Sturen en begrenzen.
– Spiegelen en kopiëren.
– Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van kinderen.
– Het stimuleren van zelfvertrouwen: kinderen leren vanuit hun potentie te leven.
– Samen opvoeden: samenwerking tussen kinderopvang en ouders.
– Een sociaal-emotionele balans als voorwaarde voor latere cognitieve groei.
– De werking en effecten van groepsdynamiek.
– Het sturen en begeleiden van groepsprocessen.
– Afstemmen op het kind.
– Reflecteren op je eigen gedrag en houding, naar kinderen, ouders en collega’s.
– Het leren werken met het TOL-model.
-Kindgericht werken.

 

Meer informatie?
Neem contact op met Treen je Breen.