Begeleiding Ontwikkelingproces Leerkracht


Wat is een integratieve leerkracht?

Een integratieve leerkracht is in staat om behoeftegerichte begeleiding te bieden aan de klas als geheel en aan alle individuele leerlingen. Hij kent en erkent de capaciteiten en de (groei)potentie van ieder kind en weet de groep, met compassie en de juiste sturing, te stimuleren en te inspireren. Met een integratieve leerkracht voor de klas kan iedere leerling zich sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief optimaal ontwikkelen.

Bovenal is een integratieve leerkracht zelf in balans en benut hij bewust zijn eigen potentie.


Het begeleidingstraject
Een verandering in de klas begint bij een verandering bij de leerkracht. Daarom staat je eigen ontwikkelingsproces centraal in het begeleidingstraject. Hoe staat het met je eigen sociaal-emotionele balans? Benut je al je capaciteiten? Welk voorbeeld spiegel je de klas voor en door welke bril kijk je naar de klas?

Op basis van je persoonlijke behoeften wordt een op maat gesneden begeleidingstraject ontwikkeld.

 

Thema’s die aan bod komen zijn:
– De basisprincipes van integratief Procesleren.
– Een sociaal-emotionele balans als voorwaarde voor optimale cognitieve groei: de remmende werking van disbalans en de of versterkende werking van balans.
– De elkaar versterkende of remmende wisselwerking tussen zelfvertrouwen en cognitieve groei.
– Het (h)erkennen van oorzaken van cognitieve stagnatie of ongewenst sociaal-emotioneel gedrag.
– Reflecteren op je gedrag en houding.
– Sturen en begrenzen.
– Spiegelen en kopiëren.
– Je relatie met leerlingen en collega’s.
– Optimale afstemming met ouders: opvoeden doe je samen.

Meer informatie?
Neem contact op met Treen je Breen.