Begeleiding Ontwikkelingsproces Klas

 

Wat is een integratieve klas?
Een integratieve klas kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen, sociale interactie en een open sfeer. Er is voortdurend oog voor de balans tussen sociaal-emotionele, fysieke en cognitieve groei van elke individuele leerling én binnen de gehele groep. De verantwoordelijkheid voor het behouden of herstellen van deze balans ligt bij zowel de leerkracht als bij de leerlingen zelf.

Deze veilige basis biedt alle leerlingen de ruimte om fouten te durven maken, zichzelf uit te dagen en te ontdekken op welke manier zij het best grip op de lesstof kunnen krijgen. Kortom, om tot leren te komen.

 

Het begeleidingstraject
De begeleidingstraject van Treen je Breen zijn altijd op maat gesneden. De school kan een algemeen verzoek om screening of een specifieke vraag de leerwijzer neerleggen. De duur van het traject is afhankelijk van de problematiek die op school, in de klas of bij de leerkracht speelt. Vooraf wordt een helder plan opgesteld.

De leerwijzer van Treen je Breen observeert de klas en analyseert wat de klas nodig heeft om sociaal-emotioneel en/of cognitief (meer) in balans te komen. Op basis hiervan wordt de focus van het traject bepaald: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling of beiden.

Vervolgens wordt de leerkracht getraind in:
– Integratief lesgeven: Het creëren van de sociaal-emotionele balans die nodig is om tot leren te komen, zowel voor de individuele leerlingen als voor de gehele klas.
– Het sturen van sociaal-emotionele groepsprocessen: Het afstemmen van de klassikale begeleiding op wat er in de groep speelt (bijvoorbeeld pesten, prestatiedruk, faalangst).
– Klassikale cognitieve begeleiding, bijvoorbeeld van rekenzwakke, taalzwakke of leeszwakke groepen leerlingen.
– Gedifferentieerde begeleiding: het klassikaal – los van de methode – uitleggen van de lesstof aan kinderen met verschillende begrips- en automatiseringsstijlen. Het herkennen van verschillende begripsstijlen (manieren om inzicht te verkrijgen in de stof) en automatiseringsstijlen (manieren om de kennis te automatiseren).

 

Meer informatie?
Neem contact op met Treen je Breen.