Modellen Treen je Breen en Gelukkig Kind

Treen je Breen heeft vanuit jaren ervaring in therapie, coaching, supervisie en training een eigen unieke aanpak ontwikkeld. Deze aanpak hebben Birgit en Edith in tientallen duidelijke en overzichtelijke modellen weergeven. Deze modellen staan centraal in alle begeleiding van Treen je Breen en Gelukkig Kind. Hierbij drie modellen die ze dagelijks gebruiken om ouders en professionele opvoeder inzicht te geven in het contact met het kind en in de manier hoe ze zelf optimaal in verbinding kunnen gaan.

TOL -Totale OntwikkelingsLoop- is een model dat centraal staat om de volledig ontwikkeling van ieder kind in kaart te brengen. Alle facetten die nodig zijn voor een bewuste groei komen in het model aanbod. Vanuit begeleiding op scholen is onderzoek op de Universiteit van Leiden gedaan. Hieruit werd duidelijk dat alle onderdelen van de Tol samenhangen, emotioneel, cognitief, sociaal en fysiek.

Contact Wijzer is een model dat gebruikt wordt om de optimale verbinding met het kind te vinden. Hoe geef je grenzen aan zonder in de strijd terecht te komen en hoe kom je uit de strijd als je er toch samen in terecht gekomen bent.

De Groeiwijzer is een model dat het proces beschrijft waar ieder mens, groot en klein, doorheen gaat in iedere stap van ontwikkeling. Waar voel je weerstand en hoe je daar mee om. Van moeite hebben om uit de comfort zone te komen en de nieuwe ontwikkeling aan te gaan, tot ontkennen dat je vastzit, tot omgaan met de frustraties en paniek die komen kijken bij ontwikkeling, tot hoe je nieuwe inzichten en ontwikkelingen verzilvert in je leven.