Integratief Opvoeden

Integratief Opvoeden ondersteunt het ontwikkelproces van het kind.  Een combinatie van je rol als opvoeder en het zien van het kind in zijn behoeften en groeimogelijkheden. Dat betekent dat je waar nodig grenzen stelt en waar mogelijk ruimte geeft. Zo kan het kind zich vanuit zijn eigen kracht ontwikkelen en zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid ontwikkelen.

De drie meest essentiële opvoedingstaken binnen het ontwikkelingsproces zijn het zorgen voor een emotionele balans, het bewust sturen en begrenzen en het voorleven van het goede voorbeeld.

Emotionele balans

Het is bekend dat teveel negatieve emoties leiden tot stress en innerlijke onrust. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit zal vaak op school minder goed presteren of moeilijker sociale contacten maken. Maar wanneer een kind enkel positieve emoties ervaart en wordt afgeschermd van de minder leuke kanten van het leven, weet hij later niet hoe hij moet omgaan met tegenslagen en stresssituaties. Het is belangrijk zowel de positieve als de negatieve emoties de ruimte te geven.

Sturen en begrenzen

Sturen en begrenzen is het samenspel van waar mogelijk ruimte geven en waar nodig begrenzen. Te veel ruimte leidt tot onveiligheid, chaos en stress; te weinig ruimte leidt tot frustratie en stagnatie. Wanneer een kind de ruimte krijgt die bij hem past en daarnaast voldoende wordt geprikkeld en ondersteund, ervaart het een veilige basis van waaruit hij naar zelfstandig kan groeien. Zo kan het kind zijn volledige potentie ontwikkelen en benutten.

Spiegelen en kopiëren

Als opvoeder heb je een voorbeeldfunctie en houd je het kind een spiegel voor. Een kind leert door spiegelen en kopiëren. Het observeert en imiteert gedrag, emoties, gesproken woorden zelfs onuitgesproken woorden. Opvoeders die emotioneel niet in balans zijn zullen dit voorbeeld voorleven. Een positief aspect van spiegelen is dat je het bewust kunt inzetten: als jij naar het kind luistert, zal het ook eerder naar jou als opvoeder luisteren.

 

Het TOL-model -Totale OntwikkelingsLoop-

Wat is integratief Procesleren