Integratief Procesleren

Er zijn vele manieren om kennis te vergaren, op te nemen en toe te passen. De een leert door eerst kennis op te doen en deze vervolgens toe te passen; de ander wil eerst doen en ervaren en verdiept zich daarna pas in de achtergrond. Het zoeken van je eigen, meest effectieve en efficiënte manier van leren noemen we het proces van integratief leren.

De huidige manier van lesgeven is veelal gericht op het automatiseren van kennis. De gedachte hierachter is dat je je de stof gaat begrijpen als je maar veelvuldig oefent. Integratief lesgeven is er juist op gericht om je eerst op je eigen wijze inzicht te laten verkrijgen in de stof, waarna je deze aan de hand van oefeningen en opdrachten kunt gaan automatiseren. Gedifferentieerd passend bij de ontwikkeling van ieder individu.

Toetsen

Binnen het huidige onderwijssysteem wordt veelvuldig getoetst om te zien op welke leergebieden je goed presteert en op welke gebieden extra aandacht noodzakelijk is. De toetsen beperken zich echter tot het meten van technische vaardigheden en geven geen inzicht in de achterliggende reden(en) van uitval.
Integratief leren legt de ware aard van het leerproces bloot, waardoor leerkrachten sneller kunnen achterhalen of er wellicht een sociaal-emotioneel of fysiek probleem aan het minder presteren ten grondslag ligt, of dat je in een eerder leerjaar een cruciaal stukje kennis of inzicht hebt gemist. Het beste bewijs dat je de stof echt hebt begrepen en je eigen hebt gemaakt, is wanneer je deze in je eigen woorden aan een ander kunt uitleggen.

 

In balans

Het is belangrijk dat je emotioneel voldoende in balans bent om door de drie ontwikkelzones (de comfortzone, de ontwikkelzone en de paniekzone) te kunnen bewegen, en of je daarin voldoende uitdaging en passende frustratie ervaart om je verder te ontwikkelen.

 

Zelfsturend leren

Wanneer je inzicht hebt in je eigen begrips- en automatiseringsstijl, op jezelf kunt reflecteren en zelfvertrouwen ervaart, dan kun je geheel zelfsturend leren. Dit geldt voor iedere individuele leerling, maar ook voor een klas of groep als geheel. De integratieve leerkracht verstaat de kunst om alle individuele ontwikkelprocessen en groepsprocessen hierin te begeleiden.

 

To learn: read  -als je iets leest, weet je het-

To know: write  -als je iets op je eigen manier opschrijft, leer je het-

To master: teach  -als je het aan een ander kan uitleggen, beheers je het-  (Hindi-gezegde)

 

Het TOL-model -Totale OntwikkelingsLoop-

Wat is integratief opvoeden