Het unieke van ieder kind…

Als het gedrag van het kind thuis en/of op school uit de hand loopt, nemen we als opvoeders actie. Waar we vroeger zochten naar hoe het kind weer kon gehoorzamen en acceptabel gedrag liet zien, proberen we tegenwoordig het gedrag te verklarend door te kijken naar een standaard voor de afwijking (deze afwijkingen staan beschreven in de DSM -Diagnostic Statistical Manual). Hierin staat beschreven waar en hoe het kind ziek is.

Als het ziektebeeld gevonden is, komt er rust. Op dat moment heeft het kind een goede reden om het gedrag te laten zien. Het kind kan er namelijk zelf niets aan doen. Het kind wordt ontschuldigd. Niet alleen het kind, ook de opvoeders zijn dan gevrijwaard van schuld. De afwijking is geaccepteerd en er kan in de protocollen worden gezocht naar een standaard oplossing. Vaak in de vorm van medicatie, ouderbegeleiding en gedragstherapie. Let op, vanaf nu betekent dit dat het kind, een zorgkind en een zorgleerling is.

We kijken dan pas vanuit dit specifieke unieke ‘ik’ van het kind. Nadeel, het kind heeft dan wel een sticker die verre gevolgen heeft, wat opvoeders dan vaak nog niet overzien. Onderstaande drie voorbeelden zijn uit het leven gegrepen.
Ten eerste, regelmatig kan een kind, met een specifiek gedrag, op vrijwel geen enkele reguliere basisschool terecht. Er rest alleen de optie speciaal onderwijs.
Het tweede voorbeeld komt uit het voortgezet onderwijs. In het voorgezet onderwijs worden beperkt zorgleerlingen aangenomen. Mocht een school te veel leerlingen aangemeld krijgen, dan wordt er gekozen om de zorgleerlingen af te wijzen. Je kan je afvragen of dit terecht is?
En het derde voorbeeld is een persoonlijke ervaring van de schrijfster. Eerlijkheid over een beperking kan je duur komen te staan. Ze solliciteerde bij een van de big five consultancy bedrijven en werd aangenomen. Alleen formaliteiten waren nog nodig voor het contract definitief was. Personeel en Organisatie van dit grote bedrijf lazen over de eerlijkheid en hadden een eigen mening: ‘iemand met dyslexie kan niet consultancy rapporten schrijven, ook al heb je een universitaire opleiding succesvol afgerond’. Resultaat; het definitieve contract is nooit aangeboden.
Weinig opvoeders staan stil bij de start van een onderzoek, dat het zulke gevolgen kan hebben voor de verdere toekomst van dit kind. Eenmaal een sticker, dan is deze niet te verwijderen. Alles wordt tegenwoordig vastgelegd in dossiers en dat blijft je je leven lang volgen, met alle gevolgen van dien.

Opvallend is dat we focussen op uitsluiting en denken in beperkingen. De sticker geeft aan dat je iets niet kan. Dat je hierdoor ook speciale kwaliteiten bezit vergeten we vaak. Het gaat immers in eerste instantie niet om jou als kind, de focus ligt op de zorg die jij nodig hebt als kind. We denken dat deze zorg jou als kind ten goede komt. Speciale zorg wordt gezien als moeilijk en belastend voor opvoeders!

Dat alles terwijl ieder kind uniek is vanaf de geboorte. Heb je wel eens gehoord dat twee geboorteprocessen letterlijk hetzelfde zijn? Wat als we ieder kind uniek bekijken en behandelen? Hierdoor zijn we de ziekte vóór en het kind krijgt wat het écht nodig heeft. Wat het nodig heeft om het uiteindelijke doel te bereiken, namelijk zelfstandig functioneren in deze wereld.

We willen zo graag standaarden vinden, maar juist de afwijking maakt ons uniek en maakt de wereld zo mooi! Stel je voor dat we allemaal hetzelfde zijn, dat iedere andere een kloon is van jou. Dan waren we niet instaat om te creëren wat we nu allemaal doen! En zegt nou zelf, zou het dan niet heel saai zijn?

Duik daarom met heel je wezen empathisch in de wereld van het kind en het kind sluit zich aan bij jou. Omdat het zich thuis voelt bij jou! Omdat jij, naast grenzen die passen bij de veiligheid, ook het kind spiegelt in de moeite waard zijn! Omdat jij het kind begeleidt in wat het wezenlijk nodig heeft! Zijn unieke IK ontwikkelen! Als opvoeder ben je er om het kind te beschermen en veiligheid te geven. Je kan als opvoeder het verschil maken, om het kind uniek te laten opgroeien en bloeien in deze wereld.

door Edith Steijns Treen je Breen -Groei in Opvoeding en Onderwijs-

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren