Contact Wijzer Model

Als tijdens moeilijke momenten tussen ouder en kind écht contact wordt gemaakt, zal de verbinding positief veranderen.  Vanuit verbinding voelt de ander zich gezien en gehoord en wordt vanzelf rustiger.
Een kind opvoeden is een belangrijke taak, investeren hierin is een cadeau voor het leven. Je voedt een kind op zodat hij zich als volwassenen gelukkig door het leven kan bewegen. Opvoeding wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie dus niet alleen jouw kind, maar ook de volgende generaties hebben er profijt van.
Werken met het groeiwijzer model levert ouders, professional en bovenal kinderen veel op
  • ​je kind groeit hierdoor in zijn authenticiteit, zelfvertrouwen en rust
  • ​​je wordt zelf rustiger en kan nog bewuster verbinding maken
  • ​je accepteert elkaar meer, maakt verbinding en begrijpt elkaar
  • ​je zal meer liefde, geluk en plezier beleven

Het TOL-model -Totale OntwikkelingsLoop-

Het GroeiWijzer model