Training Opvoedwijzer voor Professionals

Als Opvoedwijzer ben je gecertificeerd om kinderen en hun ouders/opvoeders te begeleiden volgens de principes van integratief opvoeden.

Tijdens deze opleiding staat het unieke kind centraal. Alle belangrijke opvoedthema’s worden behandeld. Hiervoor dienen de 23 Opstapkaarten als basis. Je krijgt inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van het kind.  Het TOL-model dient als basis in het begeleiden van een veranderingsproces bij kind en opvoeder(s) met als hoofddoel het kind in passende zelfstandigheid te laten opgroeien. Je begeleidt alle betrokkenen bij het (her)vinden van hun sociaal-emotionele balans en bij het activeren en benutten van hun zelfreddend en zelfhelend vermogen. Geen vaststaande methode van werken, bekwaam worden in het sturen van de sociaal, emotioneel en fysieke ontwikkeling van ieder uniek kind en ouder.

Vervolgdata
8 maart 2019
5 april 2019

Inschrijven