Achtergrond

Edith Steijns is de oprichtster en eigenaar van Treen je Breen. Ze zag dat kinderen in haar praktijk vaak vastliepen op school. Uitval was op school veelal te zien op cognitief vlak. Edith ging er vanuit dat als er een balans is tussen de sociaal-emotionele, fysieke en cognitieve ontwikkeling van het kind, een kind makkelijker en met meer plezier tot leren komt. Met de focus op de gehele ontwikkeling wordt bij ieder kind duidelijk wat nodig is om te groeien. Ze verwoordt dit in 2006 als Integratief Leren. Geen vaste methode, maar geheel zelfsturend leren. Leren met je eigen begripsstijl. Uitgangspunt was dat als een kind kan uitleggen waar de lesstof over gaat, het deze begrepen heeft.

Het eerst project op scholen werd in 2014-2015 middels onderzoek door de Universiteit van Leiden ondersteund. Ze breiden hun team steeds meer uit om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van scholen.

Onze Visie en Missie

Inspireren door onze filmpjes

Inspireren door onze kaarten