Onze Missie en Visie

Treen je Breen begeleidt kinderen en hun opvoeders in de breedste zin van het woord in hun persoonlijke groei. Wij focussen hierbij op de samenhang tussen de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling. Wanneer al deze ontwikkelingsgebieden met elkaar in balans zijn, wordt een mens zijn eigen potentie gewaar en kan hij een leven lang bewust blijven leren, ontwikkelen en groeien.

Opvoeden is in het belang van het kind doen wat nodig is voor zijn ontwikkeling, zodat het kind steeds zelfstandiger wordt en vanuit zijn eigen potentie gaat leven. Alle volwassenen die, thuis, op school, of op de opvang, bij een kind zijn betrokken dragen hiervoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Treen je Breen begeleidt jouw je eigen opvoedexpert te worden. Zodat opvoeder en kind in hun eigen kracht gaan staan.

Een leven lang leren
Je een leven lang blijven ontwikkelen
Een leven lang groeien
Op jouw eigen, unieke wijze
Vanuit passie je kennis, vaardigheden en wijsheid delen
Van anderen kunnen, durven en willen leren

Samen leren, samen ontwikkelen, samen groeien
Stel je eens voor hoe verrijkend dit is!

Laat je inspireren door onze filmpjes

Laat je inspireren door onze kaarten

 

 

Binnenkort starten met een training