Onze Missie en Visie

Een leven lang leren
Je een leven lang blijven ontwikkelen
Een leven lang groeien
Op jouw eigen, unieke wijze
Vanuit passie je kennis, vaardigheden en wijsheid delen
Van anderen kunnen, durven en willen leren

Samen leren, samen ontwikkelen, samen groeien
Stel je eens voor hoe verrijkend dit is!

De twee zussen -Birgit en Edith- begeleiden kinderen, ouders en professionele opvoeders in de breedste zin van het woord in hun persoonlijke groei. Zij focussen hierbij op de samenhang tussen de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling. Wanneer al deze ontwikkelingsgebieden met elkaar in balans zijn, wordt een mens zijn eigen potentie gewaar en kan hij een leven lang bewust blijven leren, ontwikkelen en groeien.

Opvoeden is in het belang van het kind doen wat nodig is voor zijn ontwikkeling, zodat het kind steeds zelfstandiger wordt en vanuit zijn eigen potentie gaat leven. Alle volwassenen die, thuis, op school, of op de opvang, of in de hulpverlening, bij een kind zijn betrokken dragen hiervoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Treen je Breen werkt actief samen met de andere organisatie van de zussen, Gelukkig Kind  . Hierbij maken zij onderscheid in de volgende activiteiten. 

Treen je Breen organiseert trainingen, lezingen en workshop voor instellingen en organisatie die kinderen en ouders begeleiden. Vanuit Treen je Breen geven Birgit en Edith colleges bij de Inholland Academy -Post HBO opleiding van Inholland-.  Coachings- en begeleidingsvaardigheden en de opleiding Schoolcoach. Treen je Breen is verder de organisatie waar eigen boeken en modellen worden uitgegeven. 

Gelukkig Kind  is het platvorm voor ouders en professionele opvoeders om kennis op te doen over opvoeden en begeleiden van kinderen. Hier kun gratis webinars, Online trainingen, Jaartrainingen, theatershow, verkoop van boeken en modellen en nog veel meer vinden. 

Treen je Breen en Gelukkig Kind begeleidt jouw je eigen opvoedexpert te worden. Zodat opvoeder en kind in hun eigen kracht gaan staan.

Laat je inspireren door onze filmpjes

Laat je inspireren door onze kaarten