Opleiding -Jaartraining Treen je Breen Coach-

Werk jij in het onderwijs of heb je eigen praktijk voor coaching of therapie? Droom je al jaren van een eigen praktijk? Wil je echt leren differentiëren in de klas? Wil je leren kijken door de ogen van het kind en zien wat het sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek nodig heeft om weer zijn balans te vinden? DAN IS DIT ECHT IETS VOOR JOU!

Een kind ontwikkelt zich vanuit alle aspecten van zijn TOL -sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek-. Daarnaast is sturing en spiegeling vanuit opvoeders thuis, op school en in de opvang van onschatbare waarden. Lees over Opleiding die Treen je Breen aanbiedt om als professional integratief in je eigen praktijk en/of op (eigen) scholen te werken.


Basis modules jaartraining Treen je Breen Coach -afhankelijk van eigen behoefte en ervaring kies je voor een eigen volgorde-

Module Treen je Breen Opvoedwijzer/Opvoedcoach
Basis opleiding met focus op sociaal, emotionele en fysieke balans, thuis en op school. Je leert hoe je het kind 1 op 1 begeleidt  in de sociaal-emotionele balans.

Module Treen je Breen Proces Leerbegeleider
Basis opleiding met focus op cognitieve balans. Wat is sociaal, emotioneel en fysiek nodig om de cognitieve balans te vinden? Wat is verder belangrijk in de cognitieve ontwikkeling?  Leer kijken naar het leerproces van iedere individueel kind. Het kind begeleiden in zijn ontwikkeling.


Aanvullende laatste module jaartraining Treen je Breen Coach -voorafgaand aan deze module vindt een assessment plaats-

Module Treen je Breen Leerwijzer
Afrondende opleiding met focus op balans in klassen en scholen. Hele schoolklassen begeleiden om samen een stap te maken in de ontwikkeling. Leerkrachten superviseren in hun persoonlijk groei. Leerkrachten anders leren kijken naar leerlingen. Meedenken met directies over hun visie en missie en algehele ontwikkeling van de school.

Treen je Breen Opvoedwijzer/Opvoedcoach en Treen je Breen Proces Leerbegeleider zijn tevens als losse modules te volgen. Heb je ambities om de volledige integratieve jaartraining Treen je Breen Coach te volgen (alle drie de modules), dan volgt na de twee basis modules eerst een assessment, voordat het mogelijk is om Treen je Breen Leerwijzer ook te volgen.

Bewaren

Bewaren