Opleiding: module Treen je Breen Opvoedwijzer/Kindercoach

Als Opvoedwijzer ben je gecertificeerd om kinderen en hun ouders/opvoeders te begeleiden volgens de principes van integratief opvoeden.

Tijdens deze opleiding staat niet de interventie of de therapeutische relatie centraal, maar het aan de hand van het TOL-model inzetten en begeleiden van een veranderingsproces bij kind en opvoeder(s) met als hoofddoel het kind in passende zelfstandigheid te laten opgroeien. Je begeleidt alle betrokkenen bij het (her)vinden van hun sociaal-emotionele balans en bij het activeren en benutten van hun zelfreddend en zelfhelend vermogen. Geen vaststaande methode van werken, bekwaam worden in het sturen van de sociaal, emotioneel en fysieke ontwikkeling van ieder uniek kind en ouder.

Doelgroep
Professionals van instellingen en praktijken, waaronder: alle vormen van coaches, kindertherapeuten, jongerentherapeuten, ambulant begeleiders, psychologen, psychotherapeuten.

Toelatingseisen
– HBO-WO-denkniveau
– Ervaring in een van bovenvermelde functies

Thema’s
– Ontwikkelingspsychologie: leeftijds(in)adequaat gedrag.
– Een sociaal-emotionele balans als voorwaarde voor optimale cognitieve groei: de remmende werking van disbalans en de of versterkende werking van balans.
– Zelfreflectie en autonomie, zowel bij kind als ouder/opvoeder.
– Het mobiliseren van zelfredzaamheid (niet de emmer vullen, maar een vuurtje ontsteken).
– Het stimuleren van zelfvertrouwen, zodat het kind naar zijn volle potentie kan gaan leven.
– De werking van spiegeling en sturing door ouders/opvoeders.
– Het uitdragen van de visie op integratief opvoeden en integratief leren.
– Gezinssystemen: de invloed van de opvoeding die ouders hebben genoten op hun eigen manier van opvoeden.
– Gezinsdynamiek: hoe werkt de TOL van ieder gezinslid en hoe beïnvloeden deze elkaar? Door welke ontwikkelingszones beweeg het gezin?
– Het inzichtelijk maken van de eigen innerlijke processen van de opvoeders: Sturen ze vanuit angst of vanuit vertrouwen? Welk wereldbeeld brengen ze over op hun kind(eren)?
– Alternatief voor straffen en belonen en conflicthantering.
– Negativiteit en positiviteit binnen de opvoeding.

Studiemateriaal
– Boek De volgende stap in opvoeden (voorafgaand aan de opleiding aanschaffen en te lezen)
– Boek De opstapkaarten (voorafgaand aan de opleiding aanschaffen en te lezen)
– Reader
– Portfoliomap voor je casus

Duur/data
3 dagen (2 dagen training en 1 dag waarin je reflecteert en zelfstandig een casus uitwerkt)

Locatie
Dé Plek Leiden
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden
Goed bereikbaar met openbaar vervoer via station Leiden Lammenschans
Gratis parkeerplaatsen beschikbaar maar beperkt

Kosten
– Particulier € 1.495,- rechtstreeks via ideal betaling
– School, bedrijf of instituut € 1.645,- via factuur

Treen je Breen heeft onlangs accreditatie voor bekostiging vanuit de lerarenbeurs aangevraagd.
Treen je Breen heeft een scholingscontact bij het UWV.

Bijzonderheden
Om het karakter van de training persoonlijk te houden kunnen maximaal 14 personen deelnemen.
– Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat.
– Lees hoe deze module onderdeel kan uitmaken van de jaartraining Treen je Breen Coach

Voor geplande data op korte termijn
Agenda

Lees ook over de andere opleidingen

Opleiding Treen je Breen Leerbegeleider

Opleiding Treen je Breen Leerwijzer