Lezingen en Workshops

Treen je Breen verzorgt lezingen en workshops over opvoeden en onderwijs in de breedste zin van het woord. Deze worden qua inhoud en opbouw afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep.

Voorbeelden van thema’s zijn:

 • Integratief opvoeden
 • Integratief leren
 • De puberteit
 • Grenzen stellen en ruimte geven
 • Gedifferentieerd onderwijs / adaptief onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Het motiveren en inspireren van leerlingen
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen
 • Begripsstijlen
 • Kinderen die met ziekte worden geconfronteerd
 • Het TOL-model als basis voor de opvoeding
 • De volgende stap in opvoeden
 • Aan de hand van de 23 thema’s van het Opstapboek

Voor wie?
Basisscholen, middelbare scholen, kinderdagverblijven, Centra voor Jeugd en Gezin, zorginstellingen. De lezingen kunnen worden verzorgd tijdens teambuilding, ouderavonden, studiedagen of andere gelegenheden.

Voor meer informatie en aanmelding